این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
09056543903
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – اول گلباد – ساختمان گلباد – طبقه ی 6

دکتر رضا ریخته گر غیاثی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر رضا ریخته گر غیاثی