دکتر رضا شاه میرزایی
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اراک

دکتر رضا شاه میرزایی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر رضا شاه میرزایی

شماره تماس:

08633130006

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان خرم – جنب آموزش و پرورش – نبش کوچه فرهنگ – ساختمان پزشکان خرم – طبقه اول