این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اهواز
06132930035
اهواز
خوزستان – اهواز – خیابان موسوی – بین طالقانی و فیلی – ساختمان بوعلی سینا – طبقه اول

دکتر رضا عزیزی مال امیری متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر رضا عزیزی مال امیری