دکتر رضا عظیمی
تخصص: چشم
محل مطب: زنجان

دکتر رضا عظیمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر رضا عظیمی

شماره تماس:

02433333712

آدرس:

زنجان – خیابان امام – جنب بیمه البرز – ساختمان ممتاز – طبقه 2