این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
شیراز
07132330487
شیراز
خیابان کریم خان زند – نبش صورتگر – ساختمان کیمیا – طبقه 2 – واحد 1

دکتر رضا عندلیبی متخصص ارتوپدی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر رضا عندلیبی