این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
بیرجند
05632229658
بیرجند
خیابان طالقانی – ابتدای مفتح – مجتمع پزشکی رازی

دکتر رضا قادری متخصص پوست و مو در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر رضا قادری