دکتر رضا پزشکی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اراک

دکتر رضا پزشکی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر رضا پزشکی

شماره تماس:

08632214275

آدرس:

مرکزی – اراک – خیابان شهید بهشتی – کوچه شمس – ساختمان سینوهه – طبقه چهار