این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
اهواز
06133914108
اهواز
خوزستان – اهواز – کیانپارس – بین خیابان 7 و 8 غربی – ساختمان دانش

دکتر روشنک تیرداد متخصص مغز و اعصاب در اهواز | آدرس و تلفن دکتر روشنک تیرداد