دکتر رکسانا حق پرست
تخصص: چشم
محل مطب: همدان

دکتر رکسانا حق پرست

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر رکسانا حق پرست

شماره تماس:

08132532356

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – روبروی سینما قدس – ساختمان پزشکان پارس – طبقه 3