این پزشک

تخصص پزشک: چشم
همدان
08132532356
همدان
همدان – خیابان بوعلی – روبروی سینما قدس – ساختمان پزشکان پارس – طبقه 3

دکتر رکسانا حق پرست متخصص چشم و بینایی در همدان | آدرس و تلفن دکتر رکسانا حق پرست