دکتر زهرا جعفرزاده سامانی
تخصص: چشم
محل مطب: شهرکرد

دکتر زهرا جعفرزاده سامانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر زهرا جعفرزاده سامانی

شماره تماس:

03832220303

آدرس:

چهارمحال و بختیاری -شهرکرد – خیابان ولیعصر شمالی – مابین بلوار شریعتی و خیابان باهنر – ساختمان سفیر سلامت – واحد 2