دکتر زهره شهیدی
تخصص: چشم
محل مطب: ساری

دکتر زهره شهیدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر زهره شهیدی

شماره تماس:

01132361628

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان فرهنگ – ساختمان 262 – طبقه اول