این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
شیراز
07132313121
شیراز
خیابان شهید فقیهی ( صورتگر) – نبش معدل – ساختمان مرکز تصویربرداری تابش – طبقه 2 – واحد 6

دکتر زهره مظلوم متخصص تغذیه و رژیم درمانی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر زهره مظلوم