این پزشک

تخصص پزشک: چشم
اراک
08632214276
اراک
مرکزی – اراک – خیابان دکتر بهشتی – روبروی پاساژ ساسان – بن بست تیکران – ساختمان میلاد

دکتر زیبا صفری متخصص چشم و بینایی در اراک | آدرس و تلفن دکتر زیبا صفری