دکتر ساره شاه محمدی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: تهران

دکتر ساره شاه محمدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ساره شاه محمدی

شماره تماس:

09212344301

آدرس:

تهران – مطهری – خیابان فجر – خیابان نظری – پلاک 50 – طبقه سوم – واحد 9