دکتر ستاره کریم دیزانی
تخصص: چشم
محل مطب: گرگان

دکتر ستاره کریم دیزانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر ستاره کریم دیزانی

شماره تماس:

02144608986

آدرس:

تهران – جنت آباد جنوبی – میدان چهارباغ – ساختمان سبز – واحد 18