این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
مشهد
05138428764
مشهد
احمدآباد – خیابان محتشمی – نبش محتمشی 2 – ساختمان شماره 60 – طبقه دوم

دکتر سرورالزمان فامیلی متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر سرورالزمان فامیلی