این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04133363620
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان آزادی – سه راه گلباد – ساختمان پزشکی گلباد – طبقه سوم

دکتر سعید غضنفری املشی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر سعید غضنفری املشی