دکتر سعید قاضی سعیدی متخصص مغز و اعصاب در اراک | آدرس و تلفن دکتر سعید قاضی سعیدی

دوشنبه 1400-06-29 , 18:02:56
منوی این پزشک

متخصص مغز و اعصاب
شهر اراک

اطلاعات نوبت گیری

دکتر سعید قاضی سعیدی متخصص مغز و اعصاب


تلفن:

08632220644
آدرس:

مرکزی - اراک - خیابان نیسانیان
دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.


نظرات مردم در مورد این پزشکنظر شما در مورد این پزشک؟
طراحی سایت و سئو فاتکس + اونلی دیتا
این پزشک - استفاده تنها با پذیرفتن شرایط امکان پذیر می باشد.