این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
تبریز
04133346768
تبریز
آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان امام خمینی – نرسیده به خیابان آبرسانی – روبروی نی نی سالن

دکتر سعید پناهی متخصص مغز و اعصاب در تبریز | آدرس و تلفن دکتر سعید پناهی