دکتر سلیمان حاتمی زرگران

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: شیراز

دکتر سلیمان حاتمی زرگران متخصص مغز و اعصاب در شیراز | آدرس و تلفن دکتر سلیمان حاتمی زرگران

شماره تماس:

07132302772

آدرس:

فارس – شیراز – تقاطع معدل و خیابان 20 متری سینما سعدی