دکتر سلیم شاهی

تخصص: چشم
محل مطب: اردبیل

دکتر سلیم شاهی متخصص چشم و بینایی در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر سلیم شاهی

شماره تماس:

045-32252030

آدرس:

اردبیل – سرچشمه – کوی شمس – روبروی ساختمان بابک