دکتر سمیرا ذبیحیان سیگارچی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر سمیرا ذبیحیان سیگارچی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سمیرا ذبیحیان سیگارچی

شماره تماس:

05138452243

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – بلوار احمد اباد – خیابان عارف 1 – ساختمان بزرگمهر