این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
بوشهر
07733543309
بوشهر
خیابان امام خمینی – درمانگاه محمد رسول الله – طبقه چهارم

دکتر سمیه خضری متخصص پوست و مو در بوشهر | آدرس و تلفن دکتر سمیه خضری