این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمان
03432231422
کرمان
خیابان شریعتی – چهار راه باغملی – نرسیده به پل – سمت چپ – مجتمع پزشکان اردیبهشت

دکتر سپهر رحیمی پور متخصص ارتوپدی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر سپهر رحیمی پور