این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
05138480308
مشهد
دانشگاه ۳۱ – خیابان کفایی جنب کفایی ۱ – ساختمان صدرا – طبقه اول

دکتر سیدامیر طباطبائی زاده متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر سیدامیر طباطبائی زاده