دکتر سیدجلال مهدی پور تملی
تخصص: چشم
محل مطب: ساری

دکتر سیدجلال مهدی پور تملی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیدجلال مهدی پور تملی

شماره تماس:

01132201775

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان قارن – روبروی بانک ملی – ساختمان قارن کلینیک – طبقه 2 – واحد 15