دکتر سیدرضا باقری باوندپوری

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمانشاه

دکتر سیدرضا باقری باوندپوری متخصص مغز و اعصاب در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر سیدرضا باقری باوندپوری

شماره تماس:

08337229011

آدرس:

کرمانشاه – خیابان پارکینگ شهرداری – پشت بازار سعبه