این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
اهواز
06132228159
اهواز
کیانپارس – دوم شرقی – مجتمع تشریفات

دکتر سیدعبدالحسین مهدی نسب متخصص ارتوپدی در اهواز | آدرس و تلفن دکتر سیدعبدالحسین مهدی نسب