دکتر سیدعبدالرضا قریشی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زنجان

دکتر سیدعبدالرضا قریشی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیدعبدالرضا قریشی

شماره تماس:

02433366676

آدرس:

زنجان – چهارراه سعدی – کوچه قلعه – روبروی آزمایشگاه بهار – ساختمان البرز – طبقه سوم