دکتر سیدعلی محمد میرآتشی


تخصص : چشم


شهر: یزد

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر سیدعلی محمد میرآتشی متخصص چشم

—————–

آدرس:
یزد – خیابان شهید رجایی – روبروی دبیرستان ایرانشهر

 


 

تلفن تماس:
03536261160