دکتر سیدعلی مدرس زمانی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: تهران

دکتر سیدعلی مدرس زمانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیدعلی مدرس زمانی

شماره تماس:

02188888069

آدرس:

تهران – خیابان ولیعصر – خیابان توانیر – روبروی بیمارستان دی – پلاک 18