این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شهرکرد
03833227076
شهرکرد
چهارمحال و بختیاری – شهرکرد – فارسان – خیابان شهید بهشتی – میدان امام – ساختمان میلاد – طبقه اول

دکتر سیدعلی موسوی زاده متخصص چشم و بینایی در شهرکرد | آدرس و تلفن دکتر سیدعلی موسوی زاده