این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
07136266455
شیراز
فارس – شیراز – پل زرگری – ساختمان ابن سینا – طبقه 4

دکتر سیدمحمد بنی فاطمی خراسانی فوق تخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر سیدمحمد بنی فاطمی خراسانی