دکتر سیدمنوچهر حیدری

تخصص: چشم
محل مطب: کرمانشاه

دکتر سیدمنوچهر حیدری متخصص چشم و بینایی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر سیدمنوچهر حیدری

شماره تماس:

08337276920

آدرس:

کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – ساختمان البرز – طبقه 2