این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
رشت
01333322957
رشت
گیلان – رشت – چهارراه پورسینا – ساختمان سینا – طبقه اول

دکتر سیده طاهره فخرموسوی متخصص مغز و اعصاب در رشت | آدرس و تلفن دکتر سیده طاهره فخرموسوی