دکتر سیده طاهره فخرموسوی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: رشت

دکتر سیده طاهره فخرموسوی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیده طاهره فخرموسوی

شماره تماس:

01333322957

آدرس:

گیلان – رشت – چهارراه پورسینا – ساختمان سینا – طبقه اول