دکتر سید آیدین ساجدی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: گرگان

دکتر سید آیدین ساجدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید آیدین ساجدی

شماره تماس:

01732338088

آدرس:

گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت 34 – ساختمان آراد – طبقه دوم