این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
گرگان
01732338088
گرگان
گلستان – گرگان – خیابان ولیعصر – عدالت 34 – ساختمان آراد – طبقه دوم

دکتر سید آیدین ساجدی متخصص مغز و اعصاب در گرکان | آدرس و تلفن دکتر سید آیدین ساجدی