دکتر سید ابوالفضل کشفی
تخصص: چشم
محل مطب: اصفهان

دکتر سید ابوالفضل کشفی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید ابوالفضل کشفی

شماره تماس:

031-36251925

آدرس:

اصفهان – خیابان توحید – چهارراه پلیس – مجتمع ماکان 3 – طبقه دوم