این پزشک

تخصص پزشک: چشم
کرمانشاه
08334237954
کرمانشاه
کرمانشاه – خیابان مسکن – چهارراه مطهری – مجتمع پزشکی – طبقه دوم

دکتر سید احمد شریعتی متخصص چشم و بینایی در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر سید احمد شریعتی