دکتر سید احمد شریعتی


تخصص : چشم


شهر: کرمانشاه

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر سید احمد شریعتی متخصص چشم

—————–

آدرس:
کرمانشاه – خیابان مسکن – چهارراه مطهری – مجتمع پزشکی – طبقه دوم

 


 

تلفن تماس:
08334237954