دکتر سید افشین سمایی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: سمنان

دکتر سید افشین سمایی متخصص مغز و اعصاب در سمنان | آدرس و تلفن دکتر سید افشین سمایی

شماره تماس:

02333447777

آدرس:

سمنان – بلوارمعلم – ساختمان پزشکان رازی