دکتر سید حامد دهقان
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ساری

دکتر سید حامد دهقان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید حامد دهقان

شماره تماس:

01133327554

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان فرهنگ – ساختمان شهریار 3 – واحد 409