دکتر سید حامد فقیهی
تخصص: چشم
محل مطب: بوشهر

دکتر سید حامد فقیهی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید حامد فقیهی

شماره تماس:

077-33542257

آدرس:

بوشهر – خیابان امام – درمانگاه محمدرسول الله (ص) – طبقه چهارم