این پزشک

تخصص پزشک: چشم
بوشهر
077-33542257
بوشهر
بوشهر – خیابان امام – درمانگاه محمدرسول الله (ص) – طبقه چهارم

دکتر سید حامد فقیهی متخصص چشم و بینایی در بوشهر | آدرس و تلفن دکتر سید حامد فقیهی