دکتر سیدحسین جمدی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: همدان

دکتر سیدحسین جمدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیدحسین جمدی

شماره تماس:

08132232134

آدرس:

همدان – خیابان بوعلی – ساختمان پزشکان سینا – طبقه سوم