این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
بیرجند
05632421054
بیرجند
خیابان غفاری – تقاطع غفاری و ابوریحان

دکتر سید حسین وکیلی متخصص پوست و مو در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر سید حسین وکیلی