این پزشک

تخصص پزشک: چشم
کرج
02632225646
کرج
البرز – کرج – خیابان شهیدبهشتی – کوچه بازار انقلاب – ساختمان پزشکان ابن سینا

دکتر سید حمید حاجی میرزایی متخصص چشم و بینایی در کرج | آدرس و تلفن دکتر سید حمید حاجی میرزایی