این پزشک

تخصص پزشک: فلوشیپ جراحی زانو / آسیب های ورزشی / آرتروسکوپی و تعویض مفصل
گرگان
0032325877
گرگان
خیابان ولیعصر – عدالت 22 – نبش خرداد یکم – ساختمان پزشکان سرو

دکتر سید شاهین میرکریمی متخصص ارتوپدی در گرگان | آدرس و تلفن دکتر نقی سید شاهین میرکریمی