دکتر سید علی بنی هاشمی
تخصص: چشم
محل مطب: بندرعباس

دکتر سید علی بنی هاشمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید علی بنی هاشمی

شماره تماس:

07632248616

آدرس:

هرمزگان – بندرعباس – خیابان مرادی – نبش خیابان شهید کازرونی – ساختمان سبز – واحد 102