این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
قزوین
02833329200
قزوین
خیابان فردوسی شمالی – ساختمان پزشکان دهخدا

دکتر سید علی سجادی متخصص ارتوپدی در قزوین | آدرس و تلفن دکتر سید علی سجادی