این پزشک

تخصص پزشک: چشم
کرج
02634427777
کرج
البرز – کرج – خیابان شهید بهشتی – جنب اداره دارایی – ساختمان الزهرا – طبقه اول

دکتر سید علی میردهقان متخصص چشم و بینایی در کرج | آدرس و تلفن دکتر سید علی میردهقان