دکتر سید محسن حسنی برزی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: قزوین

دکتر سید محسن حسنی برزی متخصص مغز و اعصاب در قزوین | آدرس و تلفن دکتر سید محسن حسنی برزی

شماره تماس:

02833223012

آدرس:

قزوین – خیابان فردوسی – پایین تر از تقاطع بوعلی – جنب آزمایشگاه رازی – ساختمان صدرا