این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرج
02632251104
کرج
کوچه بیمارستان امام خمینی – ساختمان آرش – طبقه ی همکف

دکتر سید محمدتقی نوری رحیم آبادی متخصص ارتوپدی در کرج | آدرس و تلفن دکتر سید محمدتقی نوری رحیم آبادی